Thay đổi trong hồ sơ chứng minh người phụ thuộc năm 2023

Thông tư 79/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, theo đó có cập nhật, bổ sung một số nội dung trong hồ sơ chứng minh người phụ thuộc tại Thông tư 111/2013/TT-BTC để phù hợp với quy định mới về việc chính thức bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc được thay đổi như sau:

Trên đây là nội dung về Thay đổi trong hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Biên tập: Linh Chi

 

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết!