Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn khi thực hiện nhiều hành vi vi phạm.

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn khi thực hiện nhiều hành vi vi phạm.

Nghị định 125/2020/NĐ-CP là Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và hóa đơn mà bất cứ cá nhân, doanh nghiệp nào cũng cần biết tới. Tại Nghị định đều có quy định rõ ràng về nguyên tắc và các mức phạt liên quan đến xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn.

Theo nguyên tắc, nếu các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì sẽ bị xử phạt đối với từng hành vi vi phạm. Tuy nhiên, vẫn có loại trừ một số trường hợp sẽ không áp dụng nguyên tắc trên, đó là dù thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì vẫn bị xử phạt về một hành vi. Vậy cụ thể sẽ áp dụng nguyên tắc đó trong trường hợp nào? Hãy cùng Khánh Bình tìm hiểu nội dung sau:

  1. Đối với hành vi khai sai:

Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế khai sai một hoặc nhiều chỉ tiêu trên các hồ sơ thuế của cùng một sắc thuế thì hành vi khai sai thuộc trường hợp xử phạt về thủ tục thuế => chỉ bị xử phạt về một hành vi khai sai chỉ tiêu trên hồ sơ thuế có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần.

Cụ thể, Hành vi khai sai trên hồ sơ thuế được quy định tại Điều 12, Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

  1. Đối với hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế:

Trường hợp cùng một thời điểm người nôp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của nhiều kỳ tính thuế nhưng cùng một sắc thuế thì chỉ bị xử phạt về một hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần.

Ví dụ như: Tính đến ngày 14/6/2022, Doanh nghiệp A nộp chậm tờ khai thuế TNCN quý 01/2021 và quý 01/2022. Có thể thấy, doanh nghiệp A đã chậm nộp hai tờ khai thuế TNCN tuy nhiên do cùng một sắc thuế nên sẽ chỉ bị xử phạt về một hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế. Do đó, Chi cục thuế quản lý chỉ ra quyết định xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Thay vì bị xử phạt ở cả Khoản 2 và Khoản 4 Điều 13 của Nghị định này.

* Tuy nhiên nếu hồ sơ khai thuế chậm nộp thuộc trường hợp trốn thuế thì sẽ tách riêng để xử phạt về hành vi trốn thuế.

  1. Đối với hành vi chậm nộp thông báo, báo cáo cùng loại về hóa đơn

Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều thông báo, báo cáo cùng loại về hóa đơn thì người nộp thuế bị xử phạt về một hành vi chậm nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn có khung tiền phạt cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện tại Nghị định 125/2020 và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần.

Cụ thể, hành vi chậm nộp thông báo, báo cáo cùng loại về hóa đơn được quy định tại Điều 29. Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

  1. Đối với hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn:

Trường hợp hành vi vi phạm trên thuộc trường hợp là hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn (Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP); hoặc là hành vi trốn thuế (Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP) thì sẽ không bị xử phạt theo hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn (Điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP).

 

 

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết!