F0 xin Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ở đâu?

F0 xin Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ở đâu?

Cụ thể tại Công văn 9000/SYT-NVY của Sở Y tế TP.HCM và Luật BHXH 2014, Thông tư 56/2017/TT-BYT có quy định như sau:

Người lao động là F0 cách ly tại nhà cần có Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH  để thực hiện hồ sơ hưởng chế độ ốm đau. Mẫu giấy trên phải đúng theo mẫu tại Phụ lục 7 kèm Thông tư 56/2017/TT-BYT.[1]

Để được cấp GCN này.

* Bước 1: Người lao động cần khai báo y tế với trạm y tế phường, xã, thị trấn nơi quản lý khi xét nghiệm dương tính Covid-19 để thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.

* Bước 2: Sau khi hoàn thành cách ly tại nhà, người lao động sẽ được nhận GXN đã hoàn thành cách ly tại nhà.

Tuỳ vào trường hợp các trạm y tế phường, xã, thị trấn có được ủy quyền cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH hay không thì bạn sẽ nhận được GCN nghỉ việc hưởng BHXH tại trạm y tế.

Nếu không, thì người lao động cần đến Trung tâm y tế quận, huyện để được cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH. Khi đến trung tâm y tế, NLĐ cần cung cấp GXN đã hoàn thành cách ly tại nhà.

* Bước 3: Khi có GCN nghỉ việc hưởng BHXH, NLĐ nộp cho doanh nghiệp để thực hiện giải quyết chế độ ốm đau.

Lưu ý: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, NLĐ cần nộp hồ sơ đầy đủ cho doanh nghiệp.[2]

 

[1] Điều 100 Luật BHXH 2014

[2] Điều 101.2 Luật BHXH 2014

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết!