Thời hiệu xử phạt HVVP hành chính về hóa đơn

Thời hiệu xử phạt HVVP hành chính về hóa đơn

 

  Thời hiệu xử phạt Thời điểm tính thời hiệu xử phạt Các hành vi vi phạm
Hoá đơn 02   năm Tính từ ngày người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm Đối với các hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện: (I)

1.   Không lập hóa đơn hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

2.    Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

*Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử được áp dụng đối với các đối tượng sau:

– Các doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực như điện lực, xăng dầu; tài chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại thực hiện hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế công bố.

– Các tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán cung cấp dữ liệu điện tử về giao dịch thanh toán qua tài khoản của các tổ chức, cá nhân

– Tổ chức sản xuất, nhập khẩu những sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc đối tượng sử dụng tem theo quy định của pháp luật

– Các tổ chức, đơn vị: Cơ quan quản lý thị trường, Tổng cục quản lý đất đai, Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam, cơ quan công an, v.v…

Xem cụ thể tại Điều 58. Nghị định 123/2020/NĐ-CP

=> Theo quy định về chuyển đổi dữ liệu hóa đơn nếu quá thời hạn từ 01 ngày thì doanh nghiệp sẽ có thể bị phạt từ 2 triệu đồng trở lên. Mức tiền phạt tối đa có thể lên đến 20 triệu đồng.

 

Liên quan đến đến các việc in, niêm yết, hóa đơn bị mất, cháy, hỏng, v.v… đối với hóa đơn giấy trước khi hóa đơn điện tử bắt buộc phải sử dụng từ ngày 01/7/2022 thì các hành vi vi phạm trên chỉ áp dụng cho hóa đơn giấy.

Khánh Bình sẽ chỉ tổng hợp các hành vi vi phạm kể từ khi áp dụng hóa đơn điện tử.

Tính từ ngày chấm dứt hành vi vi phạm Đối với các hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc:

–  Hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn không thuộc trường hợp quy định tại Mục (I) là hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc.

ð Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày thực hiện hành vi vi phạm đó.

–  Đối với hành vi mất, cháy, hỏng hóa đơn nếu không xác định được ngày mất, cháy, hỏng hóa đơn.

ð Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày phát hiện hóa đơn bị mất, cháy, hỏng.

–  Vi phạm về thời hạn thông báo, báo cáo về hóa đơn,

ð Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày người nộp thuế nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn.

Cụ thể, gồm các hành vi sau:

1. Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc khi thay đổi tên quá thời hạn từ 10 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc bắt đầu sử dụng hóa đơn với tên mới;

2. Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc khi thay đổi tên quá thời hạn từ 21 ngày trở lên, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc bắt đầu sử dụng hóa đơn với tên mới.

=> Cũng tương tự các hành vi vi phạm về thông báo, báo cáo về hóa đơn, bảng kê hóa đơn, v.v… thì các hành vi vi phạm trên chỉ áp dụng cho hóa đơn giấy. Khánh Bình sẽ chỉ tổng hợp các hành vi vi phạm kể từ khi áp dụng hóa đơn điện tử.

 

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết!