Lệ phí môn bài doanh nghiệp

Lệ phí môn bài doanh nghiệp

  1. Đối tượng nộp lệ phí môn bài:

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, chỉ trừ các trường hợp được miễn lệ phí môn bài[1].

Riêng với tổ chức thì sau đây là các trường hợp cụ thể được miễn lệ phí, thời hạn nộp như sau:

  1. Khai – nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức:
Tiêu chí Đối tượng Thời gian/ thời hạn
Miễn lệ phí môn bài/ Không phải nộp lệ phí.

 

Tổ chức DN thành lập mới.[2] Miễn lệ phí năm đầu từ N01/01-N31/12.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh[3] Miễn lệ phí trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy CN ĐKDN lần đầu.
Trong thời gian được miễn lệ phí các tổ chức có thành lập CN, VPDD, địa điểm kinh doanh thì CN, VPDD, địa điểm kinh doanh cũng được miễn lệ phí trong thời gian tổ chức được miễn lệ phí môn bài tương ứng.
Tổ chức có VB xin tạm ngừng gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước N30/01 và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động.[4] Không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh
Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài[5] -TH thành lập mới hoặc thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh. Khai chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập.
– TH trong năm có thay đổi về vốn (không phân biệt có thay đổi mức thuế phải nộp hay không). Khai chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi
Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài[6] – Tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Nộp chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.
– TH Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ Hộ kinh doanh khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài.

(năm thứ 4 kể từ năm thành lập DN).

– Hạn nộp là N30/07 năm kết thúc thời gian miễn.

(DN có thời gian thành lập từ N01/01-30/06).

Nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Hạn nộp là N30/01 năm liền kề năm kết thúc tgian miễn.

(DN có thời gian thành lập từ N01/07-31/12)

  1. Mức nộp lệ phí môn bài:

Mức nộp lệ phí môn bài của tổ chức được căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vốn đầu tư trong giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp tổ chức trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định lệ phí môn bài phải nộp là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí.

Mức nộp lệ phí cụ thể như sau:

STT Đối tượng Mức lệ phí phải nộp
1 Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đ/ năm
2 Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư dưới 10 tỷ đồng 2.000.000 đ/năm
3 Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 1.000.000 đ/năm

Trên đây là chia sẻ của Group Khánh Bình – Luật Nghiệp Thành về kê khai lệ phí môn bài.

Cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

[1] Điều 1.1.c Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 nghị định 139/2016/NĐ-CP

[2] Điều 1.1.c, NĐ 22/2020/NĐ-CP

[3] Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

[4] Tiết 3 Khoản 4 Thông tư  65/2020/TT-BTC sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC

[5] Điều 10.1 NĐ 126/2020/NĐ-CP

[6] Điều 18.9 NĐ 126/2020/NĐ-CP

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết!