Các tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính thuế và hóa đơn

Các tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính thuế và hóa đơn

Trong quá trình xử lý các vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn thì các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ sẽ góp phần làm ảnh hưởng không ít đến việc quyết định mức phạt tiền đối với các vi phạm đó. Vậy hiện nay quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế có quy định các tình tiết tăng nặng như thế nào? Mức phạt phải chịu khi thuộc các tăng nặng là bao nhiêu? Khánh Bình sẽ thống kê giúp bạn đọc các nội dung trên.

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 125/2020/NĐ-CP có đề cập các tình tiết tăng nặng trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, bao gồm: vi phạm nhiều lần, tái phạm, quy mô lớn, trốn tránh.

Về nguyên tắc chung khi áp dụng mức phạt tiền đối với tình tiết tăng nặng có quy định như sau:

(1) Nếu vừa có tình tiết tăng nặng vừa có giảm nhẹ thì sẽ được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc “Một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng”
(2) Các tình tiết tăng nặng đã được sử dụng để xác định khung tiền phạt thì không được sử dụng khi xác định số tiền phạt cụ thể tại mục (3).
(3) Mức phạt tiền cụ thể với một HVVP thủ tục thuế, hóa đơn và hành vi tại Điều 19. NĐ 125/2020/NĐ-CP là mức trung bình của khung phạt tiền tại hành vi đó.

Có tình tiết tăng nặng thì mỗi tình tiết tăng nặng được tăng 10% mức tiền phạt trung bình của khung tình phạt. Nhưng mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm đó không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

  1. Tái phạm

Có thể hiểu đó là việc NNT đã bị xử lý vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn nhưng nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo/01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác/kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà còn thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử lý sẽ bị xem là tái phạm.[1]

  1. Vi phạm nhiều lần[2]

Là trường hợp NNT thực hiện hành vi vi phạm hành chính trước đó đã thực hiện nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm tại bài viết Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn khi thực hiện nhiều hành vi vi phạm của Khánh Bình.

Tại bài viết có đề cập rõ các trường hợp loại trừ khi dù NNT thực hiện nhiều hành vi vi phạm nhưng chỉ bị xử lý về một hành vi vi phạm hành chính đó.

  1. Quy mô lớn[3]

Vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn có quy mô lớn được quy định:

– Về thuế: Là vi phạm hành chính với số tiền thuế (số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn) từ 100.000.000 đồng trở lên hoặc giá trị hàng hóa, dịch vụ từ 500.000.000 đồng trở lên.

– Về hóa đơn: Là vi phạm hành chính từ 10 số hóa đơn trở lên.

  1. Trốn tránh

+ Tình tiết này được đề cập tại Thời hiệu xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn. Có nêu như sau:

Trong thời hạn 01 năm đối với thời hiệu xử phạt VPHC về hóa đơn và 02 năm đối với thời hiệu vi phạm hành chính về thuế mà NNT cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt VPHC được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh cản trở việc xử phạt.[4]

+ Về thời hiệu thi hành quyết định xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn,

Nếu NNT cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu thi hành quyết định xử phạt được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn.

[1] Điều 8.5 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

[2] Điều 5.2 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

[3] Điều 6.2 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

[4] Điều 8.4 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết!