Sử dụng biên lai điện tử, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử từ ngày 01/7/2022

Sử dụng biên lai điện tử, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử từ ngày 01/7/2022

Ngày 12/7/2022, Tổng cục thuế vừa mới ban hàn Công văn số 2455/TCT-DNNCN về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử. Cụ thể có các nội dung cần chú ý như sau:

– SỬ DỤNG BIÊN LAI ĐIỆN TỬ:

Hiện tại từ ngày 01/7/2022 theo như quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP là các tổ chức có thể sử dụng biên lai điện tử. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể thực hiện được do đó các tổ chức vẫn sẽ tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế hoặc biên lai điện tử như tại Thông tư 32/2011/TT-BTC trước đây cho đến khi có hướng dẫn mới Tổng cục thuế.

– SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN ĐIỆN TỬ:

Theo Điều 33 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử không bắt buộc phải đăng ký, thông báo, chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế, tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử.

Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tổ chức, doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành.

Từ ngày 01/7/2022, cơ quan thuế không bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN; đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế thì được tiếp tục sử dụng.

 

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết!