Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Nghị định 34/2022/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 vừa mới ban hành có hiệu lực từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Sau đây là một số nội dung được tổng hợp tại Nghị định này:

A.ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIA HẠN:

NHÓM 1. Doanh nghiệp, tổ chức hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế như:

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 1.

– Vận tải kho bãi

– Dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;

2. Sản xuất, chế biến:

– Thực phẩm;

– Dệt

– Trang phục;

– Da và các sản phẩm có liên quan;

– Gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế);

– Sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện;

– Giấy và sản phẩm từ giấy;

– Sản phẩm từ cao su và plastic;

– Sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác;

– Kim loại;

– Gia công cơ khí;

–  Xử lý và tráng phủ kim loại;

– Sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học;

– Ô tổ và xe có động cơ khác;

– Giường, tủ, bàn, ghế;

2. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
3. Xây dựng 3. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;
4. Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; 4. Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;
5. Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng); 5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.
6. Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tổ, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;
7. Thoát nước và xử lý nước thải.

Danh mục ngành nghề trên được xác định theo Quyết địh 27/2018/QĐ-TTg về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

NHÓM 2. Hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Xác định sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP

Xác định sản phẩm cơ khí trọng điểm  theo Quyết định số 319/QĐ-TTg

NHÓM 3. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định 80/2021/NĐ-CP.

DOANH NGHIỆP NHỎ
TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN; LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
Sử dụng lao động có tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người Sử dụng lao động có tham gia BHXH bình quân năm không quá 50 người
Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng Tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng
DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ
TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN; LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
Sử dụng lao động có tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người Sử dụng lao động có tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người
Tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng Tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng

 

NHÓM 4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

CHÚ Ý: Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại NHÓM 1, 2 tại mục trên là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2021 hoặc 2022.

B.THUẾ GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu)

 • Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh)
 • Đối với kê khai theo tháng: của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2022
 • Đối với kê khai theo quý: của kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2022

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai.

 • Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện kê khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý:
 • Cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT
 • Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng gia hạn tại NHÓM 1, 2 nêu tại Mục A không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn
 • Chi nhánh, đơn vị trực thuộc đó không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

C.THUẾ TNDN

 • Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022.

+ Thời gian gia hạn: 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

 • Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện kê khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý:
 • Cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN
 • Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng gia hạn tại NHÓM 1, 2 nêu tại mục A không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn
 • Chi nhánh, đơn vị trực thuộc đó không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.

+) Thời gian gia hạn cụ thể nộp tiền thuế GTGT và TNDN như sau:

Kỳ tính thuế Thời hạn nộp tiền thuế GTGT Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính
QÚY I/2022 30/10/2022 31/07/2022
QÚY II/2022 31/12/2022 31/10/2022
THÁNG 03/2022 20/10/2022
THÁNG 04/2022 20/11/2022
THÁNG 05/2022 20/12/2022
THÁNG 06/2022 20/12/2022
THÁNG 07/2022 20/12/2022
THÁNG 08/2022 20/12/2022

Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

D.THUẾ GTGT, TNCN CỦA HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH

 • Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2022 của HKD, cá nhân kinh doanh tại nhóm 1, 2.

+ Thời gia gia hạn: Chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2022.

E.TIỀN THUÊ ĐẤT

 • Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 đối với các đối tượng được gia hạn mà đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

+ Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022.

Áp dụng cho cả trường hợp đối tượng được gia hạn có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại NHÓM 1, 2, 4 nêu tại mục A.

LƯU Ý:

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại Nhóm 1, 2, 4 nêu tại mục A thì: doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được gia hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

 

 

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết!