Văn bản pháp luật
Dịch vụ tư vấn
Liên kết web
Thống kê Website
  • 4
  • 2223
  • 4314
  • 2223
  • 256623
  • 4011108
  • Kỷ lục có 3043 người đã online lúc
    03/11/2012 22:59
Văn bản pháp luật » Văn bản về thuế
Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với Chủ dự án và Nhà thầu chính của Dự án sử dụng vốn ODA được quy định như thế nào?
08:54, 21/10/2014
Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với Chủ dự án và Nhà thầu chính của Dự án sử dụng vốn ODA được quy định như thế nào? 
chi tiết
Thông báo 273/2014/ TB- TCT về kết quả hội nghị tập huấn, giải đáp một số nội dung tại TT số 39/2014/TT- BTC ngày 31/3/2014 của BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
08:54, 21/10/2014
Thông báo 273/2014/ TB- TCT về kết quả hội nghị tập huấn, giải đáp một số nội dung tại TT số 39/2014/TT- BTC ngày 31/3/2014 của BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
chi tiết
Nghị Quyết 63/2014/NQ- CP về giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của Doanh nghiệp
08:54, 21/10/2014
Nghị Quyết 63/2014/NQ- CP về giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của Doanh nghiệp 
chi tiết
Hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết và hoàn thuế GTGT đối với xuất khẩu được quy định như thế nào?
08:55, 21/10/2014
Hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết và hoàn thuế GTGT đối với xuất khẩu được quy định như thế nào?
chi tiết
Điều kiện và thủ tuc hoan thue GTGT được quy định như thế nào?
09:01, 21/10/2014
Điều kiện và thủ tuc hoan thue GTGT được quy định như thế nào? 
chi tiết
Hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp khác?
09:04, 21/10/2014
 Hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp khác?
chi tiết
Hoàn thuế GTGT đối với các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao; hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh của người nước ngoài, Việt kiều quy định như thế nào?
09:04, 21/10/2014
Hoàn thuế GTGT đối với các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao; hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh của người nước ngoài, Việt kiều quy định như thế nào? 
chi tiết
Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA như thế nào?
09:05, 21/10/2014
 Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA như thế nào?
chi tiết
Hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hợp đồng như thế nào?
09:05, 21/10/2014
Hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hợp đồng như thế nào? 
chi tiết
Đối tượng được hoàn thuế trong trường hợp ủy thác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp, công trình xây dựng ở nước ngoài, xuất khẩu tại chổ được quy định như thế nào?
09:05, 21/10/2014
Đối tượng được hoàn thuế trong trường hợp ủy thác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp, công trình xây dựng ở nước ngoài, xuất khẩu tại chổ được quy định như thế nào? 
chi tiết
‹‹  < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >  ››