Văn bản pháp luật
Dịch vụ tư vấn
Liên kết web
Thống kê Website
  • 34
  • 3215
  • 10306
  • 20075
  • 508792
  • 4480752
  • Kỷ lục có 3043 người đã online lúc
    03/11/2012 22:59
Trường hợp doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì khai thuế TNDN được quy định như thế nào?
15:56, 24/10/2014
Trường hợp doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì khai thuế TNDN được quy định như thế nào?
chi tiết
Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì khai thuế TNDN được quy định như thế nào?
15:54, 24/10/2014
Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì khai thuế TNDN được quy định như thế nào?
chi tiết
Khai thuế và nơi nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyện nhượng bất động sản được quy định như thế nào?
15:53, 24/10/2014
Khai thuế và nơi nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyện nhượng bất động sản được quy định như thế nào?
chi tiết
Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN được quy định như thế nào?
15:52, 24/10/2014
Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN được quy định như thế nào?
chi tiết
Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý được quy định như thế nào?
10:38, 24/10/2014
Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý được quy định như thế nào?
chi tiết
Các hình thức khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh, tạm tính theo quý áp dụng cho đối tượng nào?
10:35, 24/10/2014
Các hình thức khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh, tạm tính theo quý áp dụng cho đối tượng nào?
chi tiết
Nơi nộp hồ sơ khai thuế TNDN được quy định như thế nào?
10:32, 24/10/2014
Nơi nộp hồ sơ khai thuế TNDN được quy định như thế nào?
chi tiết
Khai thuế GTGT đối với dự án sự dụng vốn ODA, sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, đối tượng miễn trừ ngoại giao được quy định như thế nào?
10:30, 24/10/2014
Khai thuế GTGT đối với dự án sự dụng vốn ODA, sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, đối tượng miễn trừ ngoại giao được quy định như thế nào?
chi tiết
Cơ sở kinh doanh ủy nhieemjcho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ thì bên nhận ủy nhiệm có phải kê khai thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra theo hóa đơn không?
10:25, 24/10/2014
Cơ sở kinh doanh ủy nhieemjcho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ thì bên nhận ủy nhiệm có phải kê khai thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra theo hóa đơn không?
chi tiết
Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào bán ra đối với kinh doanh bán lẻ trực tiếp đặc thù và cơ sở kinh doanh ngân hàng có đơn vị trực thuộc thực hiện như thế nào?
10:24, 24/10/2014
Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào bán ra đối với kinh doanh bán lẻ trực tiếp đặc thù và cơ sở kinh doanh ngân hàng có đơn vị trực thuộc thực hiện như thế nào?
chi tiết
‹‹  < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >  ››