Văn bản pháp luật
Dịch vụ tư vấn
Liên kết web
Thống kê Website
  • 7
  • 340
  • 3781
  • 23575
  • 159326
  • 3706986
  • Kỷ lục có 3043 người đã online lúc
    03/11/2012 22:59
Văn bản pháp luật » Văn bản về thuế
237/TCT-CS Công văn về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Ngày ban hành 17/01/2014
15:25, 14/02/2014
 237/TCT-CS Công văn về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
chi tiết
219/TCT-CS Công văn hóa đơn GTGT. Ngày ban hành 17/01/2014
15:16, 14/02/2014
 219/TCT-CS Công văn hóa đơn GTGT.
chi tiết
172/TCT-KK Công văn về tăng cường quản lý thuế đối với hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu. Ngày ban hành 15/01/2014
15:09, 14/02/2014
 172/TCT-KK Công văn về tăng cường quản lý thuế đối với hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu. 
chi tiết
158 /TCT-CS Công văn về chính sách thuế. Ngày ban hành 14/01/2014
15:03, 14/02/2014
 158 /TCT-CS Công văn về chính sách thuế.
chi tiết
157/TCT-CS Công văn về trả lời chính sách thuế: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.. Ngày ban hành 14/01/2014
14:57, 14/02/2014
 157/TCT-CS Công văn về trả lời chính sách thuế: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
chi tiết
512/BTC-TCT Công văn về thuế TNCN đối với khoản trợ cấp chuyển vùng 1 lần khi về Việt Nam làm việc của Người Việt Nam định cự dài hạn ở nước ngoài. Ngày ban hành 13/01/2014
14:49, 14/02/2014
 512/BTC-TCT Công văn về thuế TNCN đối với khoản trợ cấp chuyển vùng 1 lần khi về Việt Nam làm việc của Người Việt Nam định cự dài hạn ở nước ngoài.
chi tiết
05/2014/TT-BCT Thông tư quy định về hoạt động tậm nhập, tái xuất, tái nhập, chuyên khẩu hàng hóa. Ngày ban hành 27/01/2014
09:44, 14/02/2014
 05/2014/TT-BCT Thông tư quy định về hoạt động tậm nhập, tái xuất, tái nhập, chuyên khẩu hàng hóa.
chi tiết
160/GSQL-GQ1 Công văn xác định thanh khaonr tờ khai tam nhập tái xuất hàng TPĐL. Ngày ban hành 12/02/2014
08:40, 14/02/2014
 160/GSQL-GQ Công văn xác định thanh khoản tờ khai tam nhập tái xuất hàng TPĐL
chi tiết
17/2014/TT-BTC Thông tư sửa dổi mức suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 01.14 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013. Ngày ban hành 08/02/2014
08:15, 14/02/2014
 17/2014/TT-BTC Thông tư sửa dổi mức suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 01.14 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.
chi tiết
1704/BTC-TCHQ Công văn về chứng từ thanh toán của hàng tạm nhập - tái xuất trong quá trình thanh khoản hoàn thuế. Ngày ban hành 08/02/2014
15:09, 13/02/2014
 1704/BTC-TCHQ Công văn về chứng từ thanh toán của hàng tạm nhập - tái xuất trong quá trình thanh khoản hoàn thuế.
chi tiết
‹‹  < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >  ››