Văn bản pháp luật
Dịch vụ tư vấn
Liên kết web
Thống kê Website
  • 22
  • 2850
  • 3964
  • 2850
  • 185578
  • 3860640
  • Kỷ lục có 3043 người đã online lúc
    03/11/2012 22:59
Văn bản pháp luật » Văn bản về thuế
Công văn 6765/VPCP-KTTH năm 2014 truy thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng khuyến mại không đăng ký do Văn phòng Chính phủ ban hành. Ban hành ngày 04/09/2014 (wwww.dichvuketoan.vn)
09:52, 06/09/2014
Công văn 6765/VPCP-KTTH năm 2014 truy thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng khuyến mại không đăng ký do Văn phòng Chính phủ ban hành. Ban hành ngày 04/09/2014 (wwww.dichvuketoan.vn)
chi tiết
Công văn 10790/TCHQ-TXNK năm 2014 về miễn thuế nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 4P do Tổng cục Hải quan ban hành. Ban hành ngày 03/09/2014 (www.dichvuketoan.vn)
09:49, 06/09/2014
Công văn 10790/TCHQ-TXNK năm 2014 về miễn thuế nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 4P do Tổng cục Hải quan ban hành. Ban hành ngày 03/09/2014 (www.dichvuketoan.vn)
chi tiết
Công văn 10795/TCHQ-TXNK năm 2014 đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành. Ban hành ngày 03/09/2014 (www.dichvuketoan.vn)
09:46, 06/09/2014
Công văn 10795/TCHQ-TXNK năm 2014 đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành. Ban hành ngày 03/09/2014 (www.dichvuketoan.vn)
chi tiết
Công văn 10796/TCHQ-TXNK năm 2014 về miễn thuế hàng quà tặng do Tổng cục Hải quan ban hành. Ban hành ngày 03/09/2014 (www.dichvuketoan.vn)
09:43, 06/09/2014
Công văn 10796/TCHQ-TXNK năm 2014 về miễn thuế hàng quà tặng do Tổng cục Hải quan ban hành. Ban hành ngày 03/09/2014 (www.dichvuketoan.vn)
chi tiết
Công văn 10807/TCHQ-GSQL năm 2014 về ngày phát hành hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành. Ban hành ngày 03/09/2014 (www.dichvuketoan.vn)
09:40, 06/09/2014
Công văn 10807/TCHQ-GSQL năm 2014 về ngày phát hành hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành. Ban hành ngày 03/09/2014 (www.dichvuketoan.vn)
chi tiết
Công văn 10809/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành. Ban hành ngày 03/09/2014 (www.dichvuketoan.vn)
09:37, 06/09/2014
Công văn 10809/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành. Ban hành ngày 03/09/2014 (www.dichvuketoan.vn)
chi tiết
Công văn 1171/GSQL-GQ3 năm 2014 chấn chỉnh công tác quản lý hải quan đối với kinh doanh hàng miễn thuế do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành. Ban hành ngày 03/09/2014 (www.dichvuketoan.vn)
09:34, 06/09/2014
Công văn 1171/GSQL-GQ3 năm 2014 chấn chỉnh công tác quản lý hải quan đối với kinh doanh hàng miễn thuế do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành. Ban hành ngày 03/09/2014 (www.dichvuketoan.vn)
chi tiết
Công văn 1172/GSQL-GQ3 năm 2014 chấn chỉnh về công tác quản lý hải quan đối với kinh doanh hàng miễn thuế do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành. Ban hành ngày 03/09/2014 (www.dichvuketoan.vn)
09:31, 06/09/2014
Công văn 1172/GSQL-GQ3 năm 2014 chấn chỉnh về công tác quản lý hải quan đối với kinh doanh hàng miễn thuế do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành. Ban hành ngày 03/09/2014 (www.dichvuketoan.vn)
chi tiết
Công văn 10754/TCHQ-TXNK về chính sách thuế giá trị gia tăng thuốc thú y, nguyên liệu sản xuất thuốc thú y do Tổng cục Hải quan ban hành. Ban hành ngày 29/8/2014 (www.dichvuketoan.vn)
09:23, 06/09/2014
Công văn 10754/TCHQ-TXNK về chính sách thuế giá trị gia tăng thuốc thú y, nguyên liệu sản xuất thuốc thú y do Tổng cục Hải quan ban hành. Ban hành ngày 29/8/2014 (www.dichvuketoan.vn)
chi tiết
Công văn 3683/TCT-CS năm 2014 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành. Ban hành ngày 29/8/2014 (www.dichvuketoan.vn)
09:13, 06/09/2014
Công văn 3683/TCT-CS năm 2014 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành. Ban hành ngày 29/8/2014 (www.dichvuketoan.vn)
chi tiết
‹‹  < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >  ››