Văn bản pháp luật
Dịch vụ tư vấn
Liên kết web
Thống kê Website
  • 11
  • 1709
  • 1654
  • 3363
  • 196691
  • 3625971
  • Kỷ lục có 3043 người đã online lúc
    03/11/2012 22:59
Văn bản pháp luật » Văn bản về thuế
Đối tượng chịu thuế GTGT và đối tượng miễn thuê GTGT thuế - cách xác định số thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu trong trường hợp vừa bán trong nước vừa xuất khẩu mà không hạch toán riêng được.
  Doanh nghiệp A sản xuất ra sản phẩm vừa bán trong nước vừa đem xuất khẩu mà không hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu thì số thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu được tính như nào (công thức tính)?
chi tiết
Hóa đơn mẫu
 Doanh nghiệp muốn sử dụng mẫu hóa đơn mới cùng với số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì có phải lập Thông báo phát hành hóa đơn không? Thế nào là hóa đơn mẫu? hoá đơn mẫu được sử dụng như thế nào?
chi tiết
sai mã số thuế trên hóa đơn chứng từ
Trong tháng 1 năm 2013 công ty X bán hàng và xuất hóa đơn cho công ty Y nhưng ghi sai mã số thuế của công ty Y. Công ty X đã kê khai , nộp thuế và đến tháng 3 năm 2013 mới phát hiện ra. Vậy em xin được hỏi những thủ tục để sửa sai trong trường hợp này là gì?
chi tiết
206/2013/NĐ-CP Nghị định về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngày ban hành 09/12/2013

 206/2013/NĐ-CP Nghị định về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

.

chi tiết
27/TB-BCA-C61 Thông báo thu hồi đăng ký xe, biển số xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài đang sử dụng không đúng. Ngày ban hành 29/03/2013
 27/TB-BCA-C61 Thông báo thu hồi đăng ký xe, biển số xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài đang sử dụng không đúng.
chi tiết
7525/TCHQ-GSQL Công văn thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thu thuế đối với xe ô tô, gắn máy mang biển số NG, NN được chuyển nhượng, sử dụng không đúng. Ngày ban hành 06/12/2013
 7525/TCHQ-GSQL Công văn thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thu thuế đối với xe ô tô, gắn máy mang biển số NG, NN được chuyển nhượng, sử dụng không đúng.
chi tiết
4038/TCT-TNCN Công văn thuế TNCN đối với xác định tình trạng cư trú của người nước ngoài. Ngày ban hành 26/11/2013
 4038/TCT-TNCN Công văn thuế TNCN đối với xác định tình trạng cư trú của người nước ngoài.
chi tiết
4088/TCT-CS Công văn về việc kiến nghị giảm, gia hạn thế TNDN do ấn định khi thanh tra, kiểm tra thuế. Ngày ban hành 27/11/2013
 4088/TCT-CS Công văn về việc kiến nghị giảm, gia hạn thế TNDN do ấn định khi thanh tra, kiểm tra thuế.
chi tiết
‹‹  < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >  ››