Văn bản pháp luật
Dịch vụ tư vấn
Liên kết web
Thống kê Website
  • 47
  • 5098
  • 4580
  • 21825
  • 276225
  • 4030710
  • Kỷ lục có 3043 người đã online lúc
    03/11/2012 22:59
Văn bản pháp luật » Văn bản về thuế
Công văn 11050/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành.Ban hành ngày 11/9/2014
08:33, 15/10/2014
Công văn 11050/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành.Ban hành ngày 11/9/2014
chi tiết
Công văn 11051/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành. Ban hành ngày 11/9/2014
08:33, 15/10/2014
Công văn 11051/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành. Ban hành ngày 11/9/2014 
chi tiết
Việc đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế đối với doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư trước 01/01/2014 được quy định như thế nào?
08:35, 15/10/2014
Việc đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế đối với doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư trước 01/01/2014 được quy định như thế nào? 
chi tiết
Việc hoàn thuế GTGT đối với trường hợp người nộp thuế có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận về thuế được xử lý như thế nào?
08:35, 15/10/2014
Việc hoàn thuế GTGT đối với trường hợp người nộp thuế có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận về thuế được xử lý như thế nào? 
chi tiết
Thuế GTGT đối với mặt hàng hương liệu khử mùi để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh được quy định như thế nào?
08:36, 15/10/2014
Thuế GTGT đối với mặt hàng hương liệu khử mùi để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh được quy định như thế nào? 
chi tiết
Việc viết hóa đơn kê khai thuế GTGT đối với sản phẩm cơm dừa nạo sấy (quả dừa được tách võ, gọt sạch vỏ, xay nhuyễn, sấy khô thành sản phẩm cơm dừa sấy khô) được quy định như thế nào?
08:37, 15/10/2014
Việc viết hóa đơn kê khai thuế GTGT đối với sản phảm cơm dừa nạo sấy (quả dừa được tách võ, gọt sạch vỏ, xay nhuyễn, sấy khô thành sản phẩm cơm dừa sấy khô) được quy định như thế nào? 
chi tiết
Các chi nhánh của Ngân hàng (CN) chuyển đổi MST của CN theo MST của Hội sở chính thì việc sử dụng hóa đơn chứng từ khi Thông báo phát hành hóa đơn chưa có hiệu lực sẽ như thế nào?
08:37, 15/10/2014
Các chi nhánh của Ngân hàng (CN) chuyển đổi MST của CN theo MST của Hội sở chính thì việc sử dụng hóa đơn chứng từ khi Thông báo phát hành hóa đơn chưa có hiệu lực sẽ như thế nào? 
chi tiết
Doanh nghiệp là công ty TNHH có hóa đơn mua vào ghi thiếu cụm từ "TNHH" tại tiêu thức "tên người mua" thì hóa đơn này xử lý như thế nào?
08:39, 15/10/2014
Doanh nghiệp là công ty TNHH có hóa đơn mua vào ghi thiếu cụm từ "TNHH" tại tiêu thức "tên người mua" thì hóa đơn này xử lý như thế nào? 
chi tiết
Hóa đơn bên bán đã lập và giao cho bên mua nhưng sau đó phát hiện sai cả tên, địa chỉ, mã số thuế thì có được chấp nhận kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào không?
08:39, 15/10/2014
Hóa đơn bên bán đã lập và giao cho bên mua nhưng sau đó phát hiện sai cả tên, địa chỉ, mã số thuế thì có được chấp nhận kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào không? 
chi tiết
Hóa đơn chứng từ đối với việc mua nông sản có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên được quy định như thế nào?
08:40, 15/10/2014
Hóa đơn chứng từ đối với việc mua nông sản có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên được quy định như thế nào? 
chi tiết
‹‹  < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >  ››