Văn bản pháp luật
Dịch vụ tư vấn
Liên kết web
Thống kê Website
  • 91
  • 10832
  • 10934
  • 10832
  • 376719
  • 4219672
  • Kỷ lục có 0 người đã online lúc
Hồ sơ khai thuế GTGT của người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu quy định như thế nào?
10:08, 24/10/2014
Hồ sơ khai thuế GTGT của người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu quy định như thế nào?
chi tiết
Hồ sơ khai thuế GTGT của người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu quy định như thế nào?
10:08, 24/10/2014
Hồ sơ khai thuế GTGT của người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu quy định như thế nào?
chi tiết
Hồ sơ khai thuế GTGT của người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu quy định như thế nào?
10:08, 24/10/2014
Hồ sơ khai thuế GTGT của người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu quy định như thế nào?
chi tiết
Hồ sơ khai thuế GTGT của người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu quy định như thế nào?
10:07, 24/10/2014
Hồ sơ khai thuế GTGT của người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu quy định như thế nào?
chi tiết
Hồ sơ khai thuế GTGT của người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu quy định như thế nào?
10:07, 24/10/2014
Hồ sơ khai thuế GTGT của người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu quy định như thế nào?
chi tiết
Hồ sơ khai thuế GTGT của người nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng được quy định như thế nào?
10:05, 24/10/2014
Hồ sơ khai thuế GTGT của người nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng được quy định như thế nào?
chi tiết
Trường hợp người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư, thì lập hồ sơ khai thuế và giải quyết số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư như thế nào?
10:03, 24/10/2014
Trường hợp người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư, thì lập hồ sơ khai thuế và giải quyết số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư như thế nào?
chi tiết
Hồ sơ khai thuế GTGT của người nộp thuế áp dụng phương pháp khấu trừ thuế được quy định như thế nào?
11:17, 23/10/2014
Hồ sơ khai thuế GTGT của người nộp thuế áp dụng phương pháp khấu trừ thuế được quy định như thế nào?
chi tiết
Khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý được thực hiện theo chu kỳ ổn định, chu kỳ đó được xác định như thế nào?
11:12, 23/10/2014
Khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý được thực hiện theo chu kỳ ổn định, chu kỳ đó được xác định như thế nào?
chi tiết
Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ năm trước liền kê làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý được quy định như thế nào?
11:10, 23/10/2014
Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ năm trước liền kê làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý được quy định như thế nào?
chi tiết
‹‹  < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >  ››