Văn bản pháp luật
Dịch vụ tư vấn
Liên kết web
Thống kê Website
  • 17
  • 4966
  • 5623
  • 10589
  • 520521
  • 4775352
  • Kỷ lục có 3043 người đã online lúc
    03/11/2012 22:59

( Quyet toan thue - thue TNDN 2013 ) Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư tại Việt Nam nghĩa vụ thuế được quy định như thế nào?

* Tại CV số 3835/TCT-CS ngày 01/11/2012 của TCT trả lời CV số 197/VINACAP ngày 19/7/2012 của Công ty VinaCapital Pacific Limited về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định về người nộp thuế;
- Tại Điều 14 Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêu trên quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán;
- Tại Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính về quản lý thuế quy định về khai thuế TNDN;
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty VinaCapital Pacific Limited và Công ty Allright Asset Limited là các tổ chức nước ngoài góp vốn trong Công ty cổ phần Vina Đại Phước theo Giấy chứng nhận đầu tư số 471033000069 ngày 15/11/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên cho Công ty mẹ của mỗi Công ty có trụ sở tại Singapore, nếu có phát sinh thu nhập thì Công ty VinaCapital Pacific Limited và Công ty Allright Asset Limited thuộc đối tượng nộp thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định. Giá chuyển nhượng, giá mua của phần vốn chuyển nhượng, chi phí chuyển nhượng được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêu trên.
Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì Công ty cổ phần Vina Đại Phước có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty VinaCapital Pacific Limited và Công ty Allright Asset Limited theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên.

08:06 21/05/2013
Bài viết bị sai
Các văn bản pháp luật cùng chuyên mục
Các văn bản pháp luật khác